Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Co je domácí násilí 


Domácí násilí se vztahuje na násilí mezi dospělými osobami v rodině, nebo partnerském vztahu bez ohledu na místo dění a také bez společného bydliště. Jedná se o všechny formy fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického a sociálního násilí mezi dospělými osobami, které jsou nebo byly ve vzájemném blízkém vztahu. Domácí násilí se odehrává ve vlastním přístřeší, doma, v zaměstnání a v sociálním prostředí.

Domácí násilí se vždy dotýká i dětí. Domácí násilí (také jako pozorované násilí) je proto vždy rizikovým faktorem, ohrožení blaha dítěte. Domácí násilí se však netýká násilí na nezletilých dětech v rodině – to se nazývá týrání, nebo ohrožení dětí.

Formy domácího násilí (zřídka se vyskytují izolovaně, ale mají mnoho různých podob):

  • Fyzické násilí: např. facky, údery pěstí, kopání, strkání, škrcení, omezování osobní svobody, útoky jakýmikoliv zbraněmi nebo předměty, vražda, ...
  • Psychické násilí: např. vyhrožování, urážky, ponižování, znevažování, ničení cenných osobních věcí, ...
  • Sociální násilí: např. izolace oběti od rodiny a přátel, kontrola kontaktů, zákaz kontaktů, věznění, ...
  • Finanční násilí: např. Zákaz, či nucení k práci, odepření přístupu k penězům, přidělování peněz, vytváření finanční závislosti, peníze jako prostředek odměny a trestu, ...
  • Sexualizované násilí: sexuální obtěžování, sexuální napadení, znásilnění, pokus o znásilnění, sexuální zneužívání...

Jaké následky může mít domácí násilí: 

Fyzické následky:

  • Tělesná zranění, pohmožděniny, zlomeniny, hematomy, řezné rány, poranění zubů, ...

Psychologické následky:

  • Poruchy spánku, potíže se soustředěním, deprese, poruchy příjmu potravy, závislosti, sebepoškozování, posttraumatická stresová porucha, sebevražedné myšlenky, snížené sebevědomí, strachy, pocity studu a viny, ...

Psychosociální důsledky:

  • Stažení se ze sociálního života, izolace, ztráta kontaktů, ...

Finanční dopad (např. v důsledku stěhování, ztráty zaměstnání a příjmu).

Stalking

Smrtelné následky