Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Naše práce


Jako odborníci na domácí násilí a stalking podporujeme ženy, muže, děti a mladistvé již od roku 2022. Náš tým podporuje postižené proti dalším útokům a chrání před násilím a pronásledováním. Přitom nezáleží na tom, zda bylo podáno trestní oznámení, či nikoliv. Naše poradenství je striktně důvěrné, bezplatné a na přání klienta i anonymní.

Kontaktovat nás mohou ženy, muži, děti a mladiství ze Středního Saska, ale také příbuzní, přátelé nebo odborníci se mohou obrátit na náš tým.

Kromě nabízeného individuálního a skupinového poradenství, spolupracujeme také se zařízeními a institucemi, které se taktéž zabývají domácím násilím a stalkingem. Účastníme se také městských a celostátních interdisciplinárních pracovních skupin. V případě zájmu o spolupráci, nás neváhejte kontaktovat.