Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Náš tým nabízí


Poradenství a podporu

 • Poradenství a podpora v případech domácího násilí a stalkingu
 • k překonání krizové situace
 • při hledání cesty z násilného prostředí k novým životním perspektivám
 • Informace o právních možnostech

Informace

 • O právních možnostech
 • o dalším poradenství a podpůrných službách
 • Pomoc a doprovod
 • při jednání s institucemi

Zprostředkování

 • dalších poradenských center a odpovídajících pomocných služeb
 • spolupráce a vytváření sítí
 • s policií, soudy a institucemi

Prevence a vzdělání

 • Školení
 • Služby v oblasti prevence