Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Právní základ


KOINS Mittelsachen je koordinační a intervenční centrum poskytující poradenství a pomoc v případech domácího násilí a stalkingu v okrese Mittelsachsen (Střední Sasko). Od 01.07.22 nabízíme poradenství, doprovod a podporu osobám, které zažily, nebo právě zažívají, ať už ve stávajícím nebo ukončeném partnerském vztahu, nebo v domácím prostředí, násilí, nebo jsou jím ohroženi, či zažívají stalking a obtěžování bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, náboženství, sexuální orientaci, úroveň vzdělání a kulturní či sociální poměry.

Kromě toho má KOINS poradenský autobus, který nám umožňuje poskytovat poradenství anonymně a nezávisle na místě v celém okrese Střední Sasko.