Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Poradenství pro dospělé 


Nabízíme poradenství, doprovod a podporu osobám, které zažily, nebo právě zažívají, ať už ve stávajícím nebo ukončeném partnerském vztahu, nebo v domácím prostředí, násilí, nebo jsou jím ohroženi, či zažívají stalking a obtěžování bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, náboženství, sexuální orientaci, úroveň vzdělání a kulturní či sociální poměry. Během poradenství je možné zajistit přítomnost tlumočníka.

Obsahem našich konzultací jsou:

  • Objasnění skutečností
  • Krizová intervence a stabilizace
  • Zajištění bezpečnosti (vnější a vnitřní bezpečnost)
  • Informace o dynamice projevů násilí
  • Informace o právních možnostech
  • Rozvoj perspektiv pro nenásilnou budoucnost
  • Zprostředkování dalších nabídek pomoci
  • Doprovod a pomoc při jednání s úřady

Naše poradenství je bezplatné, důvěrné a na požádání anonymní.

Poradenství probíhá po telefonické domluvě na čísle +49 3731 7744350.
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím kontaktního formuláře.