Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Nabídky ve školách


Pro žáky nabízíme preventivní akce na toto téma. Zde jsou žáci informováni o domácím násilí a různých možnostech pomoci.

Jsou motivováni a povzbuzováni k tomu, aby se v případě násilí mezi rodiči obrátili na důvěryhodnou osobu, která jim poskytne úlevu a podporu. Cílem je také od tabuizovat toto téma a přerušit kruh násilí. Preventivní práce by navíc měla posílit sebevědomí a schopnosti sebeprosazení dětí a dospívajících, umožnit jim řešit konflikty bez násilí a najít respektující způsob jednání s vlastním i opačným pohlavím. 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.