Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Co je to Stalking?


Stalking je vytrvalé a opakované sledování, pronásledování, obtěžování nebo vyhrožování osobě proti její vůli. Může dojít až k fyzickému a psychickému násilí.

Stalking obvykle zahrnuje sérii činů, které se odehrávají po delší dobu. Jednání pachatele se může týkat cizí osoby, povrchně známé osoby nebo bývalého partnera, partnerky. Častými motivy jsou uplatňování moci, dominance a kontroly.

Stalking se může projevovat různými způsoby:

 • Časté a nevyžádané telefonáty/zprávy/e-maily/dopisy.
 • Zanechávání vzkazů u vchodových dveřích, nebo autě
 • Trvalé vyhledávání blízkosti (stalking)
 • kontaktování prostřednictvím třetích stran (i v práci).
 • nechtěné zasílání dárků/květin
 • Poškozování majetku
 • Nežádoucí objednávky na jméno dotyčné osoby
 • Ponižování postiženého (postižených) (např. na sociálních sítích).
 • Vytváření imaginárních osobností za účelem opakovaného kontaktu
 • Vniknutí do domácnosti
 • Urážky/vyhrožování až po fyzické napadení