Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Koordinační a intervenční centrum proti domácímu násilí a stalkingu (Koins) v okrese Střední Sasko


KOINS Mittelsachen je koordinační a intervenční centrum poskytující poradenství a pomoc v případech domácího násilí a stalkingu v okrese Mittelsachsen (Střední Sasko). Od 01.07.22 nabízíme poradenství, doprovod a podporu osobám, které zažily, nebo právě zažívají, ať už ve stávajícím nebo ukončeném partnerském vztahu, nebo v domácím prostředí, násilí, nebo jsou jím ohroženi, či zažívají stalking a obtěžování bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, náboženství, sexuální orientaci, úroveň vzdělání a kulturní či sociální poměry. 

Kromě toho má KOINS poradenský autobus, který nám umožňuje poskytovat poradenství anonymně a nezávisle na místě v celém okrese Střední Sasko.


KOINS Mittelsachsen
Intervenční a koordinační centrum poskytující poradenství a pomoc
pro osoby postižené domácím násilím v okrese Střední Sasko

Tel.: 03731 / 77 44 350

E-Mail:  koins@kv-toleranz.de
Web:     www.koins-mittelsachsen.de