Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


Poradenství pro děti a mládež


S násilím se děti a mladiství sami jen těžko vyrovnávají. Potřebují odbornou pomoc a první kontaktní osobu, která jim poradí a podpoří je způsobem přiměřeným jejich věku.

Služby poradenského centra KOINS Mittelsachsen jsou určeny dětem od 4 let a mladistvým, které jsou nebo byli postiženy domácím násilím, nebo stalkingem.

My

... nabízíme dětem a mladistvým možnost vyrovnat se a zpracovat násilí, které zažili.
... dáme dětem a mladistvým prostor, vyjádřit své pocity a myšlenky.
... dle věku přiměřeně, poradíme o možnostech ochrany a podpory.
... společně s dítětem nebo mladistvým vypracujeme individuální plán pro případ nouze.
... pracujeme cíleně, posilujeme sebeuvědomění dítěte a jeho sociální dovednosti.
... společně hledáme nenásilná řešení problémů a strategii řešení konfliktů.
... odkazujeme děti a mladistvé na další podpůrné programy.

Naše poradenství je bezplatné, důvěrné a na požádání anonymní.

Poradenství probíhá po telefonické domluvě na čísle +49 3731 7744350. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím kontaktního formuláře.