Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Koins)   im Landkreis Mittelsachsen


(Spolu)zapojení dětí 


(Spolu)zapojení dětí a mladistvých nelze podceňovat. Proto vedle poradenství pro dospělé, nabízíme i poradenství pro děti a mladistvé. Zkušenost s násilím má negativní dopad na vývoj dětí a mladistvých, se kterou se postižení sami jen těžko vyrovnávají. KOINS poskytuje odbornou pomoc a kontaktní osobu, která jim poradí a podpoří je způsobem přiměřeným věku. 

Co se poradenství týká, musíme jasně rozlišovat mezi dětmi a mladistvými, kteří (spolu)zažívají domácí násilí mezi dospělými, a dětmi a dospívajícími, kteří přímo zažívají násilí ze strany osob s rodičovskou autoritou. V druhém případě není odpovědný KOINS Mittelsachsen, ale Všeobecná sociální služba Úřadu péče o mládež (Jugendamt). Pokud se v průběhu poradenství zjistí překrývání oblastí působnosti, je díky úzké spolupráci mezi KOINS Střední Sasko a Úřadem pro mládež (Jugenamt) zajištěno, že se dotčeným osobám dostane kompetentního zprostředkování dalšího kontaktu.